Zarejestruj się

Adres e-mail:
Hasło:
Powtórz hasło:


Regulamin portalu internetowego KajPraca.pl


1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady, a także rodzaj i zakres, usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu internetowego KajPraca.pl, którego właścicielem jest
Be Perfect Przemysław Dworakowski z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.
NIP: 629 225 06 97
REGON: 241314298

1.2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

Regulamin – niniejszy regulamin portalu KajPraca.pl;

Usługodawca – Be Perfect z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. 3 Maja 34/5;

Portal – strona internetowa znajdująca się pod adresem KajPraca.pl;

Pracodawca – przedsiębiorca, korzystający z Portalu w celu uzyskania kontaktu z potencjalnymi kandydatami na swoich pracowników lub współpracowników;

Kandydat – osoba fizyczna, korzystająca z Portalu w celu uzyskania kontaktu z potencjalnym pracodawcą lub zleceniodawcą;

Użytkownik – Pracodawca lub Kandydat;

Usługi – usługi dostępne na Portalu

1.3. Użytkownik decydując się na korzystanie z usług Portalu oświadcza, że zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu.


2. Zasady korzystania z usług Portalu

2.1. Korzystanie z usług Portalu odbywa się poprzez:

2.2. Usługi na rzecz Pracodawców:

2.3. Usługi na rzecz Kandydatów:

2.4. Dostęp do części usług Portalu wymaga posiadania przez Użytkownika konta w Portalu.
2.5. Zarejestrowany Użytkownik zobowiązuje się do:

2.6. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto. Niedozwolone jest korzystanie z Kont innych Użytkowników lub udostępnianie innym Użytkownikom swojego Konta.

2.7. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć swoje konto.


3. Zasady umieszczania ofert pracy (ogłoszeń)

3.1. Pracodawca ma możliwość umieszczania ofert pracy przy wykorzystaniu odpowiednich formularzy dostępnych po założeniu konta przez Pracodawcę.
3.2. Informacje zamieszczone w ogłoszeniu muszą odzwierciedlać stan faktyczny i nie mogą wprowadzać w błąd potencjalnych odbiorców.
3.3. Pracodawca jest zobowiązany do wypełnienia formularza dodawania ogłoszeń zgodnie z prawdą.
3.4. Zabrania się umieszczania w treści ogłoszenia jakichkolwiek adresów www
3.5. Portal zastrzega sobie prawo do usunięcia lub modyfikacji ogłoszenia w przypadku złamania przepisów niniejszego regulaminu.

4. Wyróżnienie ogłoszenia

4.1. Promowanie ogłoszeń w Portalu odbywa się przy pomocy wyróżnienia lub/i podwyższenia pozycji ogłoszenia.
4.2. Portal zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości wyróżnień ofert oraz ich cen.
4.3. Portal nie może zapewnić efektywności przewidywanej przez pracodawcę w zakresie promocji ogłoszeń pracy i jego wizerunku.
4.4. Reklamacje dotyczące świadczonych usług należy przesyłać na adres email: biuro@kajpraca.pl używając adresu pocztowego użytego w Portalu kajpaca.pl wraz z danymi teleadresowymi i szczegółowym opisem problemu. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni roboczych i rozpoczyna się z chwilą otrzymania zgłoszenia. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.

5. Przetwarzanie danych osobowych:

5.1 Podanie danych osobowych w Portalu w każdym przypadku jest dobrowolne.

5.2. Ze względu na charakter poszczególnych Usług, niepodanie odpowiednich danych osobowych, może oznaczać brak możliwości skorzystania z Usługi.

5.3. Administratorem danych osobowych wprowadzanych do Serwisu jest Usługodawca.

5.4. Użytkownik, podając w Portalu jakiekolwiek dane osobowe, zgadza się na ich przetwarzanie przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie.

5.5. Dane osobowe wprowadzone przez Kandydata do Portalu mogą być przez Usługodawcę udostępniane Pracodawcom w celu prowadzenia rekrutacji do pracy. Kandydat zgadza się na udostępnianie jego danych osobowych Pracodawcom.

5.6. Użytkownik ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, zebranych przez Usługodawcę oraz prawo do ich poprawiania.

5.7. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień, informacji oraz wiadomości marketingowych od serwisu KajPraca.pl na podany przez niego przy rejestracji adres e-mail.


6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

natychmiastowego usunięcia jakichkolwiek treści i zdjęć umieszczonych przez Użytkownika bez uprzedzenia w wypadku, gdy treści te naruszają Regulamin;

zablokowania Konta Użytkownika, jeśli ten naruszy postanowienia Regulaminu;

zablokowania Konta Użytkownika jeśli ten działa na szkodę Portalu;

usunięcia w sytuacjach wyjątkowych wszelkich zasobów znajdujących się na serwerach Administratora;

zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy z Usługodawcą w każdym momencie.

 

7. Postanowienia końcowe

7.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie.

7.2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą publikacji zmienionego Regulaminu na stronie Portalu.

 

Strona wykorzystuje Cookies do celów statystycznych (google analytics). Informacje czym są cookies i jak je wyłączyć znajdują się TUTAJ [akceptuję - zamknij]