Sprzątanie terenu zewnętrznego – Sosnowiec

To ogłoszenie nie jest już aktualne
Zakłady Usługowe EZT
  • Data publikacji: 5 października 2018
  • Aplikacje 0
  • Odsłony 59
Opis stanowiska:

Zakłady Usługowe EZT – poszukują osób do pracy jako GRUPA MOBILNA
Obowiązki:
– Koszenie trawy
– cięcie żywopłotów
– Mycie okien
– pranie wykładzin dywanowych
– kładzenie polimerów
– obsługiwanie maszyny czyszczące

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod nr tel. 782705296 lub o przysłanie swojego CV na adres: anna.zienowicz@ezt.pl

Prosimy o zamieszczenie odrębnych zgód w dokumentach aplikacyjnych:
• Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu
realizacji procesu rekrutacji.
• Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na okres
przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż przez okres pięciu lat.
• Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku –
zdjęcia zawartego w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w
celu realizacji procesu rekrutacji.
• Wyrażam dobrowolnie zgodę na
przetwarzanie mojego wizerunku – zdjęcia zawartego w dostarczonych
przeze mnie dokumentach aplikacyjnych również w celu realizacji
przyszłych procesów rekrutacyjnych nie dłużej jednak niż przez okres
pięciu lat. .

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE I.119 z 04.05.2016)
informuję :

iż:

· Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Usługowe EZT
S.A.,”EZT” Sp. z o.o., „EZT”’ SERWIS Sp. z o.o. i Agencja Ochrony Osób i
Mienia „GARDA” Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu przy ul.Modrzewiowej 7

· Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Dariusz Hetman

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26
czerwca 1974r.

· Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres bieżącej
rekrutacji / lub jeśli udzielona zostanie odpowiednia zgoda na okres
przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż przez okres pięciu lat

· Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem .

· Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 roku.
· Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszego procesu rekrutacji

Szczegóły stanowiska:
  • Miejsce zatrudnieniaSosnowiec
  • DoświadczenieMniej niż rok
  • WykształceniePodstawowe
  • Ogłoszenie Wygasa W Dniu (Informacja w ogłoszeniu)05-10-2018
Dodaj do ulubionych Nigdy nie płać nikomu za aplikację ani rozmowę kwalifikacyjną