Samodzielna Księgowa/Samodzielny Księgowy – przyszły Kierownik Zespołu

Nie jesteś upoważniony.