pracownik produkcji – pracownik obróbki drewna

Nie jesteś upoważniony.