Pracownik porządkowy – Ruda Śląska

To ogłoszenie nie jest już aktualne
Zakłady Usługowe EZT
  • Data publikacji: 5 października 2018
  • Aplikacje 0
  • Odsłony 46
Opis stanowiska:

PRACOWNIK PORZĄDKOWY
Miejsce pracy: Ruda Śląska- Halemba
Obowiązki:
Pielęgnacja i sprzątanie terenów zielonych oraz klatek schodowych

Nie musisz mieć doświadczenia! Liczą się chęci i wytrwałość.

Oferujemy:
– pracę stałą 3/4 etatu
– pracę w godzinach dopołudniowych- 6-12
– dogodne formy zatrudnienia tj. umowa o prace lub zlecenie
– nadzór kierownika

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji tel. 782705296
lub o przesłanie CV.
Prosimy o zamieszczenie odrębnych zgód w dokumentach aplikacyjnych:
• Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu
realizacji procesu rekrutacji.
• Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na okres
przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż przez okres pięciu lat.
• Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku – zdjęcia
zawartego w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu
realizacji procesu rekrutacji.
• Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku – zdjęcia
zawartego w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych również w
celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych nie dłużej jednak
niż przez okres pięciu lat.

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE I.119 z 04.05.2016) informuję :
iż:
· Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Usługowe EZT
S.A.,”EZT” Sp. z o.o., „EZT”’ SERWIS Sp. z o.o. i Agencja Ochrony Osób i
Mienia „GARDA” Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu przy ul.Modrzewiowej 7
· Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Dariusz Hetman
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.
· Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres bieżącej
rekrutacji / lub jeśli udzielona zostanie odpowiednia zgoda na okres
przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż przez okres pięciu lat
· Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a
także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
· Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 roku.
· Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji
niniejszego procesu rekrutacji.

Szczegóły stanowiska:
  • Miejsce zatrudnieniaRuda Śląska
  • DoświadczenieBez doświadczenia
  • WykształceniePodstawowe
  • Ogłoszenie Wygasa W Dniu (Informacja w ogłoszeniu)05-10-2018
Dodaj do ulubionych Nigdy nie płać nikomu za aplikację ani rozmowę kwalifikacyjną